Αναρτήσεις

200 χρόνια μετά...

Γνωρίζουμε καλύτερα τα παραδοσιακά μουσικά όργανα

Η Επανάσταση του 1821 στην τέχνη

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 μέσα από την τέχνη

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ‘21 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα μέσω του διαλόγου της ποίησης του Δ. Σολωμού με τη ζωγραφική του Γ. Κόρδη